NielsenIQ Brandbank

Produktové fotografie a dáta

Získajte si pozornosť nakupujúcich vďaka správnemu digitálnemu obsahu produktov.

Prehľad 
Prehľad 

Odokmnite svoj omnichannel potenciál

Dnešní zákazníci chcú produktový obsah okamžite. Výrobcovia a retaileri si musia získať dôveru zákazníkov s kvalitným digitálnym obsahom produktov, aby podporili viditeľnosť produktov na všetkých kanáloch. 

Urýchlite uvedenie produktov na trh 
Aktivujte potreby nakupujúcich pomocou jedného zdroja   
Získajte konkurenčnú výhodu pre svoju spoločnosť
Popis 
Popis 

Zažite digitálnu transformáciu 

Viditeľnosť je to, čo umožňuje kupujúcim nájsť konkrétny produkt. Ak chcete uspieť na online trhu, poskytujte presný, konzistentný a informatívny produktový obsah na všetkých kanáloch. Kupujúcim to umožní objavovať a nakupovať produkty stlačením jedného tlačidla. 

Results
Results 02_Elements/Icons/ArrowRight

[TK — NEED IMAGE THIS IS PLACEHOLDER FOR THIS TEXT] Successful restages are more likely to have utilized upfront research before redesigning 41% of shoppers will continue to purchase a product because of its design.

Kľúčové funkcie 
Kľúčové funkcie 

1

Zvýšte viditeľnosť

Využite vysoko kvalitné produktové fotografie, aktuálne, presné a konzistentné produktové dáta a potvrďte tak dôveryhodnosť značky. 

2

Spojte sa s nakupujúcimi 

Využite našu rozsiahlu distribučnú sieť a spojte sa so svojimi nakupujúcimi vďaka distribúcii vášho produktového obsahu na všetky požadované kanály. 

3

Cesta k nákupu

Umožnite vykonávať informované nákupné rozhodnutia a získajte dôveru zákazníkov vďaka kvalitnému digitálnemu produktovému obsahu naprieč všetkými kanálmi.

“NielsenIQ Brandbank poskytla spoločnosti Tesco skvelé služby a spolupracovala s nami na vynikajúcom pokrytí produktových fotografií a dát pre našich zákazníkov, ktorí nakupujú online. Ako výsledok tvrdej práce sme zaznamenali výrazný nárast nášho online predaja.” 

Jeanette Bentley, Project Manager, Tesco 
Zdroje 
Zdroje 

Chcete mať produkty online?

S NielsenIQ Brandbank je to jednoduché. Kontaktujte nás pre digitalizáciu vašich produkov.

Related content
Related content
Results
Results 02_Elements/Icons/ArrowRight

[TK — NEED IMAGE THIS IS PLACEHOLDER FOR THIS TEXT] Successful restages are more likely to have utilized upfront research before redesigning 41% of shoppers will continue to purchase a product because of its design.

Results
Results 02_Elements/Icons/ArrowRight

[TK — NEED IMAGE THIS IS PLACEHOLDER FOR THIS TEXT] Successful restages are more likely to have utilized upfront research before redesigning 41% of shoppers will continue to purchase a product because of its design.

Results
Results 02_Elements/Icons/ArrowRight

[TK — NEED IMAGE THIS IS PLACEHOLDER FOR THIS TEXT] Successful restages are more likely to have utilized upfront research before redesigning 41% of shoppers will continue to purchase a product because of its design.

Results
Results 02_Elements/Icons/ArrowRight

[TK — NEED IMAGE THIS IS PLACEHOLDER FOR THIS TEXT] Successful restages are more likely to have utilized upfront research before redesigning 41% of shoppers will continue to purchase a product because of its design.

Results
Results 02_Elements/Icons/ArrowRight

[TK — NEED IMAGE THIS IS PLACEHOLDER FOR THIS TEXT] Successful restages are more likely to have utilized upfront research before redesigning 41% of shoppers will continue to purchase a product because of its design.

Results
Results 02_Elements/Icons/ArrowRight

[TK — NEED IMAGE THIS IS PLACEHOLDER FOR THIS TEXT] Successful restages are more likely to have utilized upfront research before redesigning 41% of shoppers will continue to purchase a product because of its design.

Results
Results 02_Elements/Icons/ArrowRight

[TK — NEED IMAGE THIS IS PLACEHOLDER FOR THIS TEXT] Successful restages are more likely to have utilized upfront research before redesigning 41% of shoppers will continue to purchase a product because of its design.