Đưa ra quyết định sáng suốt với giải pháp Advanced Analytics

Đạt được một góc nhìn tổng quan 360 độ về các yếu tố thúc đẩy quyết định của người tiêu dùng, đồng thời đưa ra các phân tích thực tiễn mang đến sự tăng trưởng nhanh và nhất quán. Được thiết kế dành cho Ngành hàng Tiêu dùng nhanh (FMCG), giải pháp Advanced Analytics giúp bạn thực hiện phân tích chuyên sâu hiệu quả.

Analytics Talks
Analytics Talks
Tổng quan
Tổng quan

Thấu hiểu đúng sự thật đúng thời điểm

Thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận với NielsenIQ Advanced Analytics. Được thiết kế để phân tích những gì đã xảy ra, dự đoán cho những khả năng trong tương lai và đưa ra giải pháp phù hợp.

01

Phân tích Chuyên sâu dành cho

Phân loại Sản phẩm và Bán hàng

02

Phân tích Chuyên sâu dành cho

Định giá và Quản lý Doanh thu

03

Phân tích Chuyên sâu dành cho

Hoạch định và Phát triển Kênh phân phối

Giáo dục

Điều chỉnh chiến lược kinh doanh với Phân tích Chuyên sâu: 5 giải pháp cho năm 2023

Giảm thiểu các tác động của lạm phát và duy trì sự phù hợp với người tiêu dùng với năm giải pháp sử dụng phân tích dữ liệu gợi ý từ NIQ cho năm 2023.

13 December 2022 , 3 mins read

Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

Giải pháp luôn hoạt động

Vượt qua đối thủ cạnh tranh bằng cách nâng cao khả năng phân tích của bạn. Giải pháp Advanced Analytics có thể giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển của doanh nghiệp.

Nội dung liên quan
Nội dung liên quan