Infographic

Kompromisy cenowe w czasie pandemii

Infographic

Kompromisy cenowe w czasie pandemii


Strategie cenowe i promocyjne zostały zakłócone przez pandemię. Żyjąc w trzecim roku pandemii COVID, konsumenci na całym świecie baczniej obserwują swoje wydatki, ponieważ nadal odczuwają wpływ problemów związanych z łańcuchem dostaw, zakłóceń w zatrudnieniu i ograniczeń wydatków z powodu presji inflacyjnej na wielu rynkach. Dzisiejsi konsumenci w większym stoniu szukają produktów i usług, które dają wartość dodaną i rozciągają budżet.


Szczególnie teraz, producenci powinni przyjrzeć się bliżej, w jaki sposób konsumenci przekształcili się w bardziej wrażliwych na ceny kupujących. Nasze niedawne badanie online NielsenIQ 2022 Consumer Outlook pokazuje, że 74% konsumentów na całym świecie dokonało weryfikacji swoich priorytetów. Jednocześnie cena staje się czynnikiem decydującym o tym, jak ludzie robią zakupy: 1 na 4 konsumentów na całym świecie wybiera najtańszy produkt z preferowanych marek, podczas gdy 18% poczeka z zakupem, aż ich preferowane marki będą na promocji.

Nowe zachowania zakupowe i wrażliwość cenowa mają poważne implikacje dla producentów, ponieważ ceny są najbardziej krytyczną dźwignią wpływającą na wyniki handlowe. Maksymalizacja zysków zależy od terminowego podejmowania właściwych decyzji cenowych i promocyjnych oraz od proaktywnej analizy potrzeb i reakcji rynku i konsumentów.

Sprawdź naszą najnowszą infografikę, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z cen i promocji we właściwy sposób, aby utrzymać lojalność konsumentów, a także zwiększyć zyski i przychody.

Patrząc w przyszłość do 2022 roku

Czy jesteś pewien własnych składników, aby odblokować pełny potencjał swoich możliwości wzrostu przychodów?