Education

Jak by měl vypadat revenue management v roce 2022 

Education

Jak by měl vypadat revenue management v roce 2022 


Není pochyb o tom, že pandemie změnila prostředí rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG). Elektronický obchod roste dvouciferně po celém světě a přitahuje stále více nových zákazníků z různých věkových skupin. Frekvence nakupování se snížila, protože spotřebitelé se začali více zaměřovat na zásobení se a týdenní nákupní mise. Nárůst inflace spolu s výzvami v dodavatelském řetězci zároveň vytváří větší tlak na výrobce a maloobchodníky. Navzdory změnám v prostředí rychloobrátkového spotřebního zboží zůstává výzva pro výrobce stejná: jak vyvážit nárůst čistých cen s efektivními promocemi tak, aby získali marže a zisky.  

Primární zodpovědnost za řešení této výzvy spočívá na týmu řídícím tržby. V tomto novém a vysoce narušeném prostředí však revenue management týmy nadále čelí překážkám, které jim ztěžují práci. 


Staré způsoby vám brání dívat se dopředu  

Revenue growth management (RGM) již není procesem používaným jednou nebo dvakrát ročně. Narušení cen a promocí v důsledku pandemie slouží jako připomínka těm, kteří spravují tržby, že je důležité  průběžně přezkoumávat, přetvářet a upravovat strategie.  

Revenue management týmy obvykle tráví spoustu času objevováním správného způsobu, jak vytvořit své nadcházející obchodní plány a efektivně zvýšit cenu. To se může stát zahlcující cestou přes více zdrojů dat a množství analytických nebo výzkumných prací. Často jsou velmi složité povahy a využívají jazyka z jiných oborů. Spíše než strategizací, jsou tak revenue manažeři zaplaveni prací a ztrácejí čas vytvářením nesčetných slidů v PowerPointu s mnoha výpočty.  

Analytické nástroje pro odhad elasticity často poskytují špatné uživatelské rozhraní, což může být obzvláště náročné při práci s prodejními týmy.  

Některé značky se domnívají, že je lepší vyvíjet interně svůj vlastní nástroj  pro řešení výzev, kterým čelí, a přizpůsobit tak řešení jejich potřebám. Tato možnost může znamenat věnovat více než rok vývoji řešení a samozřejmě více finančních investic a investic do pracovní síly. Neexistuje žádná záruka, že interní nástroje zcela naplní RGM potřeby společnosti.  

Agilita je v roce 2022 klíčová

Ve třetím roce života ovlivněného pandemií si spotřebitelé osvojili své vlastní myšlení o tom, jak žít s covidem a všemi narušeními, která s ním přišla. Znamená to však, že se revenue management může vrátit k běžnému provozu? Nemůže. Prostředí FMCG se zcela změnilo a bude pokračovat polarizace spotřebitelského chování a financí. Pro orientaci v novém prostředí musí existovat přepracované přístupy, nové nástroje a včasnější a přesnější data.   

Vzhledem k tomu, že revenue management týmy nyní formulují strategie a shromažďují zdroje potřebné ke konfrontaci s novými výzvami v FMCG, musí být stanoveny nové priority.   


Priority revenue manažerů na rok 2022  

Rychle otáčet – Pro ochranu marží a efektivní využití obchodních výdajů v různých tržních scénářích by se správci příjmů měli vybavit pravidelně aktualizovanými daty, která odrážejí nejnovější dynamiku trhu.  

Zvyšování efektivity spolupráce – Revenue manažeři pro rok 2022 by měli mít možnost hovořit s vedením, prodejními a účetními týmy na strategické frontě a silně ovlivňovat zisky a ztráty společnosti pomocí komplexních a optimalizovaných dat z jediného zdroje, kterým mohou všechny zúčastněné strany snadno porozumět. To podpoří důvěru mezi revenue management týmy a vedoucími pracovníky, protože rozhodnutí jsou podložena daty, nikoli odhady. Prodejní týmy by ocenily jednoduchý a snadno srozumitelný jazyk a průběh.  

Realizace návratnosti investic – V této živé době je důležitější než kdy jindy zaměřit se na strategii k dosažení a zvýšení cílů návratnosti investic společnosti.  Jednoduché a vizuální uživatelské prostředí eliminuje hodiny strávené výzkumem. Převod poznatků do PowerPointu umožní revenue manažerům mít více času na strategizaci a zlepšení nadcházejících obchodních strategií za pohybu – což bude mít větší dopad na zisk a ztráty společnosti.   

V tomto novém a náročném podnikatelském prostředí není místo pro řešení RGM pro kutily. Pro rychlou návratnost investic, musí značky CPG alokovat zdroje na provádění strategie namísto vytváření nástrojů.  

Revenue management tým v roce 2022 může mít správu příjmů pod kontrolou, aby splnil výzvy nového prostředí FMCG. To je možné pouze tehdy, pokud začnete jednat dnes.   

Chcete-li se dozvědět, jak může NielsenIQ Revenue Optimizer podpořit týmy Revenue Managementu, aby uspěly dnes i zítra, rezervujte si čas s odborníky NielsenIQ.  

Person optimizing their performance

Priority revenue manažerů na rok 2022

Dozvědět, jak může NielsenIQ Revenue Optimizer podpořit týmy Revenue Managementu, aby uspěly dnes i zítra.