Analysis

Dört SMB tüketicisi

Analysis

Dört SMB tüketicisi


Dünyanın dört bir yanındaki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) tüketicileri daha iyi anlayarak müşterileri ile bağlantı kurmak için daha etkili stratejiler oluşturabilir.


Tüketicileriniz ne istiyor?

Tüketicinizi anlamak, bir işletme olarak başarının temel direklerinden biridir, tüketicileri segmentlere ayırmak, onları görmenin ve ihtiyaçlarına uyum sağlamanın en etkili yollarından biridir. Neden mi? Çünkü size şu konularda yardımcı olabilir:

  • Mesajınızı belirleme 
  • Ürünlerinizi etkin bir şekilde uyarlama
  • Dağıtım sürecinizi iyileştirme 
  • Ve en önemlisi, bütçe harcamanızda öncelik belirleyerek paradan tasarruf etmenizi sağlar.

Tüketiciler bütçelerine, karar alma süreçlerine ve hatta coğrafi konumlarına göre birçok farklı şekilde bölümlere ayrılabilir.

NielsenIQ’nun küresel çalışması olan 2022 Marka Dengeleme Hareketi*, hangi tüketicilerin en büyük fırsatları sunduğunu ve kendileri için önemli olan şeylerle nasıl bağlantı kuracaklarını vurgulamaktadır.

Tüketici ihtiyaçları ve bir marka seçme nedenleri, perakende ortamı daha da kutuplaştıkça parçalara ayrıldı. Bunu göz önünde bulundurarak, bu farklı marka alıcılarının zihniyetinlerine daha derin bir dalış yapmak zorunlu hale gelmiştir. Marka tercihi spektrumundaki belirli motivasyon kaynakları ve değerler tarafından desteklenen stratejilerin başarılı olması çok muhtemeldir.

Bugün var olan çeşitli marka alıcılarına daha yakından bakalım.


Fırsatları tüketici marka tercihine bağlama

Tüketim malları alanında satın alma konusundaki olağan yaklaşımlarını tanımlamaları istendiğinde, ankete katılan küresel tüketicilerin dört temel marka alıcısı grubundan birine uyduğunu gözlemledik: 

  • Tarafsız (Agnostik) Tüketiciler veya satın alımlarının arkasında hangi markanın olduğu hakkında derinlemesine düşünmeyenler,
  • İstemsiz Küçük Marka Tüketicileri, diğer bir deyişle daha küçük markalar satın almak için “bazı” tercihlerde bulunmanın orta zeminini oluşturan, ancak yalnızca koşullar uygun olduğunda küçük markalara yönelim gösterenler,
  • Daha küçük markalara ait ürünleri satın almayı tercih ettiklerini belirten Yalnızca Küçük Marka Tüketicileri,
  • Mümkün olduğunca tanınmış büyük markaları satın almayı tercih eden Yalnızca Büyük Marka Tüketicileri

KOBİ’ler için büyük fırsatlar

Mevcut yüksek enflasyonist iklimde, alıcılarda nasıl yankı uyandırılabileceğini, benzersiz ihtiyaçlarına nasıl hitap edileceğini anlamak ve satın alınabilirlik bulma yollarını birbiriyle köprülemek çok önemlidir.

Avrupa Birliği’nde tüketicilerin %38’i marka tercihlerinde tarafsızken, Asya Pasifik, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu’da da %42’si tarafsız olduklarını belirtiyor. Bu sonuçlar, stratejik oyun alanının en küçük markaların bile büyümelerini ölçeklendirmesi için olgunlaşmış durumda olduğu anlamına gelir.

Aşağıda bulunan raporları inceleyerek her bölgedeki tüketici eğilimleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Africa and Middle East report
Asia Pacific report
Latin America report
European Union report

Günümüzün marka tüketicilerinde benzersiz bir his uyandırın 

Satın alımları motive etmek için KOBİ’ler, tercih spektrumunun “küçük marka” alanına hitap etmek için yeni, farklı veya yerel olarak özgün olanı vurgulamalıdır. Bu önemli alanları dengelerken, küçük markalar aynı zamanda bu iklimde neredeyse evrensel bir ihtiyaç haline gelen uygun fiyatlı olma gereğini de gözden kaçırmamalılar.

Alımı küçültmek isteyenler için daha küçük paket boyutlarında değer sağlamak ve fiyatları özel etiketlerle karşılaştırılabilir tutmak, tüketici ilgisini göz önünde bulundurarak birinin tercih kırmızı çizgisine hitap etmenin birçok yolundan ikisidir.

Connect Express Go

Connect Express Go ile segmentasyon yolculuğunuza bugün başlayın – işinizi büyütmek için güvenle veri odaklı kararlar alma konusunda sizlere olanaklar sunar

*The NielsenIQ global study, the 2022 Brand Balancing Act, shines a light on core facets of brand choice with a particular focus on how consumers perceive and prioritize smaller brands. The results of this global data investigation have formed the backbone of a simple and essential framework to guide the strategy of small and medium-sized businesses in 2022 and beyond.